Dofinansowanie 2024

Strefa wiedzy

Dofinansowanie do pompy ciepła program "Moje Ciepło" 2024

Inwestuj w pompę ciepła i skorzystaj z atrakcyjnych programów dofinansowania!

Dotacja z Programu „Moje Ciepło”: Twoja szansa na ekologiczne i oszczędne ogrzewanie

Czy marzysz o ekologicznym i oszczędnym sposobie ogrzewania swojego domu? Teraz masz szansę zrealizować swoje plany dzięki dotacji z programu „Moje Ciepło”. Program oferuje wsparcie finansowe dla inwestorów, którzy decydują się na zakup i montaż nowoczesnych pomp ciepła do nowo budowanych domów jednorodzinnych.

Co obejmuje dotacja?

  1. Gruntowe Pompy Ciepła: Jeśli interesuje Cię rozwiązanie oparte na pompach ciepła grunt/woda lub woda/woda,  program może pokryć część kosztów zakupu i montażu. Dzięki temu możesz cieszyć się efektywnym i ekologicznym ogrzewaniem oraz dostarczaniem ciepłej wody użytkowej, minimalizując jednocześnie emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

  2. Powietrzne Pompy Ciepła: Chcesz rozważyć alternatywne źródło energii? Dotacja obejmuje również zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, które mogą obsługiwać cały dom. To skuteczne i wydajne rozwiązanie, które nie tylko oszczędza Twoje pieniądze, ale także dba o środowisko.

  3. Pompy Ciepła Typu Powietrze/Woda: Jeśli poszukujesz kompleksowego rozwiązania obejmującego zarówno ogrzewanie pomieszczeń, jak i dostarczanie ciepłej wody użytkowej,  program może wesprzeć Cię w zakupie i montażu pomp ciepła typu powietrze/woda. To efektywny sposób na zapewnienie komfortu termicznego w Twoim domu, przy minimalnym wpływie na środowisko.

Napisz do nas, aby otrzymać pomoc w realizacji Twoich planów dotyczących ekologicznego i oszczędnego ogrzewania domu. Skorzystaj z dotacji z programu „Moje Ciepło” ,zadbaj o  środowisko oraz oszczędności w swoim budżecie!

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

Zgodnie z wytycznymi programu, beneficjentem mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to taki, który na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  1. Nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

                                         lub

  1. Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Osoba składająca wniosek musi być wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponadto, musi być również wskazana jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku różnicy między osobą składającą wniosek a nabywcą/odbiorcą, konieczne jest załączenie stosownego oświadczenia   .

Ulga termomodernizacyjna

 Jak skorzystać i co należy wiedzieć

1 stycznia 2019  roku wprowadzono ulgę termomodernizacyjna pozwalającą podatnikowi na odliczenie w zeznaniu rocznym (PIT) kosztów poniesionych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dzięki temu dochód podlegający opodatkowaniu zostaje obniżony, co skutkuje mniejszym podatkiem do zapłacenia. Ulga ta obejmuje również wydatki na zakup i instalację klimatyzacji oraz pomp ciepła, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Zobaczmy, jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przypadku, gdy suma odliczenia przewyższa dochód uzyskany w danym roku, nieodliczoną wartość można przenieść na kolejne lata podatkowe. Możliwość odliczenia ulgi istnieje przez maksymalnie 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z termomodernizacją budynku.

Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić następujące warunki:

  1. Dokumentacja wydatków: Wszystkie poniesione koszty muszą być odpowiednio udokumentowane. Faktury, rachunki czy inne dowody zakupu są niezbędne do potwierdzenia poniesionych wydatków.

  2. Zakres prac: Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi obejmować prace zwiększające efektywność energetyczną budynku, w tym zakup i instalację klimatyzacji oraz pomp ciepła.

  3. Czas realizacji: Prace termomodernizacyjne muszą zostać zakończone w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zakup klimatyzacji i pomp ciepła

Ulga termomodernizacyjna obejmuje również wydatki na zakup klimatyzacji i pomp ciepła, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Instalacja tych urządzeń musi być zgodna z przepisami dotyczącymi przedsięwzięć termomodernizacyjnych, co oznacza, że muszą one spełniać określone standardy techniczne.